مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GR

Greece

مخفف کشور یونان
GR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود