مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FJ

Fiji

مخفف کشور فیجی
FJ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود