مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EH

Western Sahara

مخفف کشور صحرای غربی
EH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود