مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DK

Denmark

مخفف کشور دانمارک
DK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود