مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CR

Costa Rica

مخفف کشور کاستاریکا
CR
ارسال نظر

ارسال نظر