مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BV

Bouvet Island

مخفف جزیره بووه
BV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود