مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AZ

Azerbaijan

مخفف کشور آذربایجان
AZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود