مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AD

Andorra

مخفف کشور آندورا
AD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود