مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GOM

Gulf Of Mexico

خلیج مکزیک خلیج بزرگی از اقیانوس اطلس در جنوب شرقی قاره آمریکای شمالی است.
GOM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود