مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OPC

Orthodox Presbyterian Church

کلیسای ارتدکس پروتستان
OPC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود