مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف YJC

Youth Justice Coalition

Young Jumper Championships (horses)

Youth Justice Conferencing (Australia)

Yishun Junior College (Yishun, Singapore)

Young Journalist Club (Iran)

Youth Job Corps (St. Paul, MN)