مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف XPS

XML Paper Specification (Microsoft Windows Vista)

Extruded Polystyrene (also seen as XEPS)

X-Ray Photoelectron Spectroscopy

X-Ray Photoemission Spectroscopy

Express Parcel Service (shipping)

Xtreme Power Systems (Lake Havasu City, AZ)

Extended Parallel Server

Expandable Polystyrene

Xeroderma Pigmentosum Society

Hybrid Positioning System (Skyhook Wireless)

XUV Photometer System

XML Portal Server (Sequoia Software)

Polystyrene Crystal

Extended Physical Synthesis (Synospsys IC Compiler)

Extreme Performance Systems (Dell)

Xishan Primary School (Singapore)

Xinghua Primary School (Singapore)

X-Band Phase Shifter

Xingnan Primary School (Singapore)

Xinmin Primary School (Singapore)