مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف TIFF

Tag Image File Format (RFC 3302; less common)

Tagged Image File Format (graphics/image file format/extension)

Toronto International Film Festival

Transilvania International Film Festival (Romania)

The Investment Fund for Foundations

Thailand International Furniture Fair (Bangkok, Thailand)

Tiff

Artificer (Royal Navy)

Taxpayer Information File Format