مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SIS

sister

Student Information Systems

State Information Service (Egypt)

Students in Service (est. 1997)

Secret Intelligence Service (MI6)

Success in Soccer (magazine; various locations)

School of Information Sciences

Science in Sport (nutrition)

School of International Service (American University, Washington, DC)

Silence Is Sexy

Success in Stages (bullying intervention program)

Say It Straight (Texas)

Summer in Switzerland

Semester in Spain (various schools)

Siemens IT Solutions

Stand-in-Stead

Single-Instance Storage

Superannuation Industry (Supervision) Act (Australia)

Specialty Insurance Services (Paoli, PA)

Stay-In-School (program)

Schengen Information System

Services Information System (North Carolina)

Safety Instrumented System

School of International Studies

Shivas Irons Society (golf; Carmel, CA)

Scientific Instrument Services (Ringoes, NJ)

School of Indigenous Studies (Australia)

Second-Impact Syndrome (brain injury)

School of Information Systems (Singapore)

Secure Information Sharing

Sundaram Infotech Solutions (India)

Singapore Indoor Stadium (est. 1989)

Specialized Information Services (National Library of Medicine)

Single Instance Store (Microsoft Windows 2000)

Seisen International School (Tokyo, Japan)

Strategic Infrastructure Security (computer training)

Special Information Systems (US DoD)

Standardiseringen I Sverige

Small Intestinal Submucosa

Schlumberger Information Solutions

Smaller Island States

Simple Instruction Set

Silicon Integrated System(s)

Spatial Information System

Servicio de Inteligencia Naval (Italian: Naval Intelligence Service)

Six-Item Screener (cognitive impairment)

Strategic Intermodal System

Stroke Impact Scale

Strategic Information System

SegainterSettle AG (Swiss Central Securities Depository)

School of Information Studies

Social Inclusion Strategy

Shop in Shop (various companies)

State Institute of Statistics

Signal-in-Space (L1 or L2 signal transmitted from GPS satellites to GPS receivers)

Suspended Imposition of Sentence (legal)

Stuff I've Seen (Microsoft search team, Ottawa, Canada)

Swarm Intelligence Symposium (IEEE)

Share Incentive Scheme

Single Image Stereogram

Sequential Importance Sampling

Software Interface Specification

Special Investigations Section

Superconductor/Insulator/Superconductor

Shift-Invariant Space (mathematics)

Security Information Systems

Student Intervention Services (various schools)

Society for Interdisciplinary Studies

Symbian Installation System (mobile phones)

Studijni Informacni System (Czech: Student Information System)

Science Information Strategy (Natural Environment Research Council; UK)

Seoul International School

Siemens Industrial Services (Canada)

Susceptible Infected Susceptible

Safe Injection Site (various locations)

Special Investigation Squad (TV show)

Side Impact Sensor (automobiles)

Standardiseringskommissionen I Sverige

Species Impact Statement (environmental conservation)

Shimano Index System

Senior Intelligence Service

Serotonin Irritation Syndrome

International Workshop on Secure Information Systems (IEEE Workshop)

Shekou International School (China)

Simulator Interface System (US NASA)

Slovak Information Service

Satellite Instrument Shelter

Scientific Instrument Society

Safety Injection System

Software Intensive System

Special Interest Seminar (various organizations)

Streamlined Inspection System

Software Implementation Specification

Semiconductor Insulator Semiconductor

Schwerionensynchrotron (Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH)

Seiko Instruments Singapore (est. 1973)

Senologic International Society

System Infrastructure Software

Sections Internationales de Sèvres (French bilingual school)

School of Intercultural Studies (Fuller Theological Seminary, Pasadena California)

Standard Interface Specification

Soccer Information Systems

Shipbuilding Innovation Scheme (Australia)

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Swedish Institute for Standards (central body for standardization)

Schwab Investor Services

Special Information System

Space Information Systems

Serviços de Informação e Segurança

Safety Interlock Switch

Social Indicators Survey

Spacecraft Interface Simulator

Simple Image Service

Slope Information System (Hong Kong)

Siteseeing Internet Services (Netherlands)

Sound In Syncs

State Intermodal System (Florida, USA)

Stiftung für Internationale Solidarität und Partnerschaft

Space and Intelligence Systems

Sigurnosno Izvestajna Sluzba (Security and Information Service, Croatia)

Skier Insurance Services

Space Inventory System

Standard Information System

Saline Infused Sonogram

Stepwise Isothermal Segregation

System Integration and Support

Système Information Sociale

Standard Indexing System

Space Intelligence Squadron

Stroudsburg Intermediate School

Southern Information Systems, Inc.

SCI Isolation Segment

Signalling Interworking Subsystem

Sensor Image Simulator

Saman Information Structure (Iran)

Scanning Imaging Spectrometer

Servicios Israelis de Seguridad (Guatemalan security firm)

Selective Inquiry System

Signatured Instruction Stream

Simple Internet Solutions

Simposio de Ingeniería de Software

Superconducting Image Surface

Synopsis Information System (DCAA)

Strategic Intelligence Summary

Satellite Intercept System

Simulation Induced Sickness (program)

Single Interceptor Satellite

Sistemas Israelitas de Seguridad (Guatemala)

Site Integrated Schedule

Surface-ionization-type Ion Source

Subversive Intellectual Society

Statistical Inventory Sampling

SiS

Stil I Stål (Finnish: Style in Steel)

Slovenský Internetový Spravodaj (Slovak Internet Search)

Solar Interplanetary Satellite

Sales Implementation Specialist (Sprint)

Shuttle Interface Subsystem (US NASA)

Serial Interface Server

Saratoga Investama Sedaya (Indonesia)

Special Inventory System

Special Isotope Separation/Separator

Standardized Interface Specification

Station Indépendante Satellite (Belgian radio)

Slovenská Informacná Služba (Slovak Information Service)

Single Image Software

Supply Information System

Surface Instrumentation Subsystem

Switch Interface System

Simulator Interface Subsystem

Special Intelligence Study

Scientific Information Services Limited (St. Augustine, Trinidad & Tobago)

Secondary Items Study

Sensor & Instrumentation System

Sensory Index Score

Server Infrastructure Strategy

Ship's Information System

System Integrity Statement

Stow Infrastructure System

Status Interrupt Signal

Shock Inertia Switch

Standard Inspection Sheet

Site Information Set

Supervisory Investigative Specialist