مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف R

Are

Real (Brazilian currency)

Right

Red

Rate

Required

Run (baseball/softball)

Request

Receive

Radio

Range

Ring

River

Rare

Received (logging abbreviation)

Racing (car version)

Risk Assessment

Radio Operator

Thursday (using one letter for each day of week)

Russian (rabbit breed)

Rural

Relevant (polygraphy)

Rear

Resistance

Router

Set of Real Numbers (math)

Romeo (aviation letter code)

Restricted

Reverse (automatic transmissions)

Radical (chemistry)

Runner (Mic-O-Say, Heart of America Council, Boy Scouts of America)

Routine

Reliability

Rex (Latin: King)

Regina (Latin: Queen)

Rain (weather reports)

Reset

Republican

Reject

South African Rand (national currency)

Routine (logging abbreviation)

Rabbi

Radius

Registered Trademark (usually written ®)

Reuters

Rookie (sports)

Reprint

Manitoba (postal code designation, Canada)

Respectfully (closing salutation)

Rua (Portuguese: street; postal usage)

Reinforcing

Radial (ply tire)

Referee

Resistor

Rebound (basketball)

Rook (Chess)

Search Radius (US DoD)

Arginine (amino acid)

Roughness

Recibo (Portugese)

Radar Contact (aviation)

Gas Constant (physical constant)

Hydrocarbon (functional group)

Rimmed

Reception Year (UK schools)

Rupees

Repeatability

Rhizopus (fungi)

Reflectance

Roentgen (unit of radiation exposure)

Aeronca Aircraft Corporation (manufacturer's symbol; US Navy)

Rankine (Degree)

Rifampicin

Respirations

Rehydratable (food)

Radiancy

Research Octane

Ramp Time (wireless communication)

Read/er

Brunswick-Balke-Callender (aircraft company; manufacturer's symbol)

Resuspension Factor

Radial Antenna

Confidential - Restricted Data (TMINS)

US Revenue Stamp (Scott Catalogue prefix; philately)

Corrected search radius ('R nought'; R rounded up)

Route Tuned NAVAID (aviation)

Réaumier (temperature scale named after the French scientist Rene Antoine Ferchault de Reaumur)

US DoT tire speed rating (106 mph)

Restricted Audiences - under 17 years of age not permitted without parent/guardian (movie rating)

Third Heartbeat Wave