مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف POV

Point Of View

Privately Owned Vehicle

Pre-Owned Vehicle

Percentage of Volume (finance)

Personally Owned Vehicle

Port of Vancouver (Vancouver, WA)

Person Of Vision

Parliament of Victoria (Australia)

PoV

Power of Veto (Big Brother TV show)

Program Obnovy Venkova (Czech: Rural Rehabilitation Program)

Persistance of Vision (ray tracing program)

Power Operated Vehicle

Peak Operating Voltage

PoV

Psychology of Vision

Physician Office Visit

Pneumatic Operated Valve (engineering device)

Proof of Value

Promise of Value (IBM computer security chip)

Purpose of Visit (medical coding)

Pissed Off Voters

Protection Order Violation (law)

Point of Value

PoV

Plane of Valor (gaming)

Patient Office Visit

PoV

Packet Over VDSL

Pre Operation Verification

Proximity Operations Vehicle

Pressure Operated Valve

Pittsburgh and Ohio Valley Railway Company

Propagation Of Variance

PoV

Point of Variability

Paper Overlay Veneer

Pajotse Oldtimer Vrienden (Dutch; vintage automobile club; Belgium)

People of Value

Pensioner on Viagra

Points, Opinions, Violent Reactions (The Buzz; Philippines)

Pass Out Victim