مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PNU

Physics News Update

Party of National Unity (Kenya)

Philippine Normal University (Manila, Philippines)

Princess Noura Bint Abdulrahman University (Saudi Arabia)

Pusan National University (Korea)

Payame Noor University

Pharmacia and Upjohn

Protein Nitrogen Units

Polish National Union

Parc Naturel Urbain (French)

Position Navigation Unit

Partai Nahdlatul Ummat (Indonesia)

Precision Navigation Upgrade

Particular Nutritional Uses

Prenatal Ultrasound

Precision Navigation Unit (HARM upgrade)

Principality of New Utopia

Photo Net Union

Palestine News Update

Planck's Natural Units

Prenatal Ultrasonography

Pique-Niques Urbains (French)

Praktischer Natur- und Umweltschutz (German)

Patientnamnden Uddevalla (Swedish)