مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PGF

Paternal Grandfather

Polska Grupa Farmaceutyczna (Polish: Polish Pharmaceutical Group)

Patterson-Gimlin Film

Papa Grows Funk (band; New Orleans, LA)

Partially Government Funded (Australia)

Pressure Gradient Force

Probability Generating Function

Put God First

Presbyterian Global Fellowship (Solana Beach, CA)

Perpignan, France - Llabanere (Airport Code)

Polypeptide Growth Factor

Pen Gun Flare

Production Genomic Facility

Pseudo Green Function

Prince George Freenet

Periodic Green's Function