مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PDCA

Painting and Decorating Contractors of America

Pug Dog Club of America

Purebred Dexter Cattle Association

Purebred Dairy Cattle Association (USA)

Pile Driving Contractors Association

Parcel Description Certification Application

Pennsylvania and Delaware Cleaners Association

Plan, Do, Check, & Act

Pyridine Dicarboxylic Acid

Professional Diving Coaches Association

Professional Driver Carrier Association

Protection and Development of Culture Act (Bulgaria)

Physical Disability Council Australia

Power Distribution and Control Assembly

Parceria do Distrito Industrial em Ciências Ambientais

Personal Development Center Associates

Post Diploma in Computer Applications

Para Districts Cricket Association Inc.

Parallel Distributed Camera Array

Portal Demócrata Cristiano de Argentina

Portland and District Cricket Association (Australia)

Parimutuel Derivative Call Auction (Longitude, Inc.)