مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PCOM

Philadelphia College of Osteopathic Medicine

Pacific College of Oriental Medicine

Posterior Communicating Artery

Panasonic Compressor Malaysia Sdn. Bhd.

Pennsylvania Coalition Of Motorcyclists

Phase Contrast Optical Microscope

Pcom

Persistent Components

Progressive Christian Outreach Ministries, Inc. (Decatur, Alabama)