مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف NASH

Nashville

Nonalcoholic Steatohepatitis

North Allegheny Senior High School

NaSH

National Surveillance System for Hospital Health Care Workers

North American Society of Homeopathy

No Acronyms Spoken Here (NASA)

Nunca Ande Sin Herramientas