مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price

Message Session Relay Protocol

Multi-Species Recovery Plan (US Fish & Wildlife Service)

Member of the Society for Radiological Protection (UK)

Meteorological Sensor Replacement System

Mizoram State Road Project

Multi-Stage Retrofit Program

Modeling and Simulation Requirements Panel

Mobility Spares Readiness Package

Mission Strategic Resource Plan (US State Department)

Messenger Service Remote Protocol (Microsoft)