مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MEX

Mexico

Mars Express (European Space Agency)

Matlab Executable (programming)

Maintenance Experts (Australia)

Microsoft Exchange

Materials Exchange (Recycling Council of British Columbia)

Military Exchange

Mobile Exploration System

Mesopelagic Export Flux

Mesopelagic Export Mooring

Mexico City, Distrito Federal, Mexico - Juarez International Airport (Airport Code)

Magnetization Exchange