مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MAS

Multi Agent System

Monetary Authority of Singapore

Muslim American Society

Manufacturing Advisory Service

Master of Advanced Studies

Multiple-Award Schedule (contract)

Magic-Angle Spinning

Mathematics and Statistics (various schools)

Miami Ad School (various locations)

Martial Arts School (various locations)

Movimiento al Socialismo (Movement to Socialism; Argentina, Bolivia, Venezuela)

Marker Assisted Selection

Miniature Australian Shepherd (dog)

Military Air System (Eastern Air Defense Sector)

Masco Corporation (stock symbol)

Chennai, India (Nugumbakkam Airport Code)

Master Airscrew (model aircraft propeller)

Microsoft Activesync

Medical Aid Scheme (various locations)

Management Accounting System

Minutes after Sunset

Management Accounting Software (various organizations)

Multiagent System

MODIS Airborne Simulator

Meconium Aspiration Syndrome

Master of Administrative Science (Fairleigh Dickinson University; New Jersey)

Malaysian Airlines System (ICAO code)

Mexican American Studies

McCune-Albright Syndrome

Mass Air Sensor (automotive)

Medical Assurance Society (various locations)

Multi Asset Strategy

Media Arts and Sciences (Massachusetts Institute of Technology)

Metro Animal Services (various locations)

Motor Assessment Scale (clinical evaluation method)

Mutual Admiration Society

Monthly Auto Ship (customer program)

Maneuver Ammunition Systems (US DoD)

Media Asset Management

Muerte A Secuestradores (paramilitary death squad)

Metropolitan Ambulance Service (Melbourne, Australia)

Massachusetts Audubon Society

Management Advisory Service

Mandibular Advancement Splint

Mongolian Academy of Sciences

Military Aid Society

Money Advice Scotland (UK)

Miller Anderson & Sherrerd (Bala Cynwyd, PA)

Master Advertising Specialist

Military Air Solutions (now Military Air & Information; UK)

Military Airlift Squadron

MaS

Make A Star (gaming, Katamari Damacy)

MaS

Make A Star (website)

Massachusetts Academy of Science

Modern Apprenticeship Scheme

Mozilla Application Suite

Mixed Amphetamine Salt

Mapping Activity Statement (US FEMA)

Millimeter-wave Atmospheric Sounder

Make-A-Store, Inc.

Milliampere Second (quantifies an X-ray beam)

Memento Audere Semper (Latin: remember to dare always)

Military Agency for Standardization

Managed Accounts Service (various companies)

Minnesota Academic Standards

Microarray Analysis Suite (bioinformatics software)

Mass Attenuation Coefficient

Master of Aeronautical Science (degree)

Marine Advisory Service (Sea Grant Program)

Method of Auxiliary Sources

Missouri Academy of Science

Movimiento de Acción Solidaria (Guatema)

Maryland Adolescent Survey (Maryland State Department of Education)

Managed Authentication Service

Maritime Assistance Service (International Maritime Organization)

Morenci Area Schools (Michigan)

Milwaukee Astronomical Society

Motoscafo Anti Sommergibile (Italian navy WWI and WWII)

Musée Automobile de la Sarthe (French: Automobile Museum of Sarthe; Sarthe, France)

Message Application Server (Avaya)

Mercosur Administrative Secretariat (trade)

Motivational Assessment Scale

Multi-Access Spool (IBM Mainframe)

Michigan Archaeological Society

Military Aftermarket Services

Ministry of Altar Servers (Catholicism)

Memory Administration System

Mandolin Acquisition Syndrome

Memorial Affairs Squadron

Map Accuracy Standard

Mass Announcement System

Mission Aircrew School

Minimum Acceptable Strength

Maritime Air Superiority

Mecklenburg Audubon Society (North Carolina)

Military Assistance Sales

Modern Art Studio (band)

Market Analysis Service

Myanmar Agricultural Service

Maneuver Air Support

Multifaith Action Society (Vancouver, British Columbia, Canada)

Motivated Abilities and Skills (UK)

Montana Archaeological Society

Malta Aviation Society

Marketing Analysis System

Modular Alarm System

Mutuelle d'Action Sociale (French: Mutual Social Action; Morocco)

Museum Association of Saskatchewan (Regina, SK, Canada)

Marine Assistance Service

Master of Architectural Studies

Management Assistance Service

Multi-Service Access System

Modified Alsever Solution

Mission d'Amenagement du Delta du Fleuve Senegal

Matrix Algebraic Separation (algorithm)

Master Assembly Schedule

Menu Activated Switch

Man-Day Accounting System

Management and Administrative Staff Association (Cleveland State University; Ohio)

Mobile Atmospheric Spectrometer

Mission Area Summary

Mutant Analysis Service

Multiple Address Spectrum (FCC)

Mainland Air Services (New Zealand)

Maintenance Action Sheet

Manitoba Affidavit of Support (Canada)

Mechanical Actuation System

Maximum Amount Subject (insurance/underwriting)

Maximum Assignable Slots

Maximal Allowed Shareability

Marianas Audubon Society

Ma’lomat wa Abhath Seyahiyah (Arabic: National Centre for Tourism Information and Research; Saudi Arabia)

Multiple Absorbing Surfaces

Module Attach System

Military Application Seminar

Mildly Amused Smirk

Magic ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Studio (software)

Management Analysis Summary