مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف IAHD

International Association for Handicapped Divers

Idaho Association of Highway Districts

International Academy of Hair Design (est. 1981; South Daytona, FL)

Institute of Applied Human Dynamics (Tarrytown, NY)

International Animal Health Division (Department for Environment, Food and Rural Affairs; UK)

Inlet Air Heater Driver