مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FTF

For the Family

First to Find (geocaching)

Failed to Find (geocaching)

Face the Fact

First to Fight (computer game)

Fill the Front

Face To Face (in person)

Fédération Tunisienne de Football (French: Tunisian Football Federation; Tunisia)

Failure to Feed (A self loading firearm malfunction)

Fight the Future (X-Files movie)

Failure to Fire

Freescale Technology Forum

First Things First (Chattanooga, TN family strengthening program)

First to File (patent management)

For the Future (various organizations)

Fit to Fly

Failure to Fly (suicide by jumping)

Fair Trade Federation

Farmer-To-Farmer (Peace Corps program)

Five to Fifteen (parental questionnaire)

Favorite Things Friday

French Touch Fishing (France)

Fat Tire Festival (bicycle festival; various locations)

FtF

Flee the Facility (Roblox game)

First-Time Freshman (education)

First Time Fix

First Time Father

Family Tree Forum (website)

Federal Task Force

French Tennis Federation (France)

File Transfer Facility (online banking)

Finalization Task Force

Finalization Task Force (OMG)

Federal Transition Framework

Fundamental Train Frequency (bearing vibration)

Flexible Target Family

Future Total Force (USAF)

Fédération Travailliste de Football (French: Football Labor Federation; Belgium)

Fresher Than Fresh (Gastonia, NC)

Fugitive Task Force

For the Find (geocaching)

Feel the Force

For The Fail

Flash Text Formatter

For The Fame (band)

Flexible Technical Foils

Filter Test Facilities

Fiber Termination Frame

Federal Telecommunications Fund

Full Time Father

Fuel Transport Facility

FreeTradeFXP (online FXP group)

Front des Travailleurs Français (French: French Workers Front)

Freezer to Fryer (food items)

Ford Truck Fanatics (automotive fanclub)

Further to Follow (police)