مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ETC

Electronic Toll Collection

Educational Technology

Entertainment Technology Center

Everything to Connect

Electronic Theatre Controls (theatre equipment company)

Et Cetera (Latin: And So Forth)

Educate the Children (various locations)

Embracing the Child

Electron Transport Chain (cellular respiration)

Expanding the Circle (various organizations)

European Topic Centre (eionet)

European Topic Centre

Electronic Throttle Control

Energy Technology Company

Exchange-Traded Commodities (UK)

Education and Training Committee (various organizations)

Enhanced Telecommunications Corporation (Indiana)

Estimated Total Cost

European Territorial Cooperation (EU)

End of Thinking Capacity

Entertainment Central (Philippines TV channel)

Environmental Tectonics Corporation

Educational Technology Conference (various locations)

Endogenous Technological Change

Engineering Technology Company

Export Trading Company

Espio the Chameleon (fictional character)

Education and Training Consultancy (various organizations)

Equity Trust Company (Elyria, OH)

Ethiopian Telecommunications Corporation

Ensemble Theatre Company (Los Angeles, CA)

Electronic Traction Control (automobiles)

Engineering Technology Centre (UK)

Experimental Television Center (Owego, NY)

Emerging Technologies Conference

European Transport Conference (Association for European Transport)

E-Training Center (various organizations)

European Travel Commission

Estimate To Complete (Cost)

Education, Travel & Culture (Portland, OR)

European Technology Centre (various locations)

Experimental Theatre Club (University of Oxford; UK)

English Tourism Council

Enrichment Technology Company (Netherlands)

Estimated Time of Completion

Education and Training Consortium

Environmental Training Centre (various locations)

Ensemble Theatre of Cincinnati (Cincinnati, OH)

Environmental Traveling Companions (San Francisco, CA)

ET Company

Engineered Tissue Construct

Equal Treatment Commission (various locations)

Eastern Transportation Corridor (California)

Erosion, Technology and Concentration

Environmental Technology Centre (Canadian government agency)

Early Termination Charges

Employee Transportation Coordinator

Education To Careers

Environmental Toxicology Center (University of Wisconsin)

Emergency Trauma Center

Eastern Technology Council

Earth Terrain Camera (astrophysics)

Elapsed Time Counter

Equipment Trust Certificate (Aero financing)

Extended Teaching Care (various locations)

Election Technology Council

Electricity Transmission Company

Eldorado Touring Coupe (Cadillac automobile)

Environmental Technology Council

Extra-Tropical Cyclone (meteorology)

Electronic Trade Confirmation

Chief Electronics Technician (Naval Rating)

European Transportation Consultancy (Czech Republic)

Ear Technology Corporation (Johnson City, TN)

Everyday Thoughts Collected (blog)

Ethiopian Tourism Commission

Electronic Trading Community

Esophageal Tracheal Combitube

Electro-Thermal Chemical

English Technology Center (various locations)

Echostar Technologies Corporation

Educational Technologies Center

European Training Course

Electro Thermal Chemical

Estonian Trade Council (est. 1991)

Electronic Ticket Capture

Exportable Training Capability (US DoD)

European Tea Committee (Germany)

Embedded Training Capability

Eastbourne Technology College (UK)

Ethernet Tributary Card

Estimated Time of Commencement

Echo Tracker Classifier

European Technology Consultants (contact centre, website, mobile and DTV design and implementation)

Evangelizadores de Tiempo Completo (Spanish)

Education Television Channel

Entertainment That Counts (TV show)

Evergreen Tandem Club (Seattle, WA bicycle club)

European Training and Research Center for Human Rights and Democracy (Graz, Austria)

Eligible Telecom Carrier (Western Digital)

Enterprise Team Collaboration (software)

Energy Training Complex

Earth Terminal Complex

Exchange Terminal Circuit (Sprint)

Enhanced Throughput Cellular protocol (Paradyne)

Efficient Transport Chains (shipping)

European Theater Convention

ECHO Technical Committee

Electronics Test Center (Canada)

European Transportation Carrier (European Space Agency)

Easy Trucking Company

East Theater Company (East High School; Denver, CO)

Efficient Transportation for the Community (Florida)

Engineering Technical Code

Enhanced Terminal Capability

Engineering Topographic Command

Exportable Training Center

Evaporator Thermostat Circuit

Environmental Tree Consultancy (Ireland)

Extended Tree Collapsing