مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ET

End Time

Economic Times (newspaper in India)

Eastern Time

Early Times (Kentucky bourbon)

Entertainment Tonight (TV show)

External Tank (US NASA; Space Shuttle)

Enemy Territory

Environmental Technology

Engineering Technology

Educational Technology (various schools)

Ethiopia

Execution Time

Early Type (weapon)

Elevated Temperature

Electronic Transmission

Exercise Time

Electronic Technology

End Tidal

Expert Team

Embryo Transfer

Evan Turner (basketball player)

Employment Training

Early Termination

Executive Team (various organizations)

Emerging Technology

Essential Tremor

Extraterrestrial

Experimental Therapeutics (cancer research)

Elapsed Time

Effective Temperature

Evaluation Team

Emissions Trading

Exercise Tolerance (cardiology)

Enabling Technologies

Electrical Test

Energy and Technology

Electronics Technician

Endotracheal

Endothelin

Electronic Time

Evapotranspiration

Endotracheal Tube

Eddy (Current) Testing (NDE method)

Engineering Technician (NICET)

Exit Time

Employment Tribunal (UK)

Edge Thickness (optics)

Event Timer

Emergency Telecommunications

Employment Taxes

Esotropia (form of strabismus)

Ersatzteil (German: spare part)

Ex Tempore (Latin: At That Time)

Expansion Tank (water tank)

Equal Temperament (musical tuning system)

Enterprise Technology

Elliptical Trainer

Essential Thrombocythemia (overproduction of platelets)

EtherTalk

Elephant Talk

Et

Ethyl Group (Ch3ch2)

Engineering Test

Early Transcendentals (calculus education)

End Transmission

Extra Traffic

End Transaction

End Turn (gaming)

Electrotransfer

Engineering Times

Earth Tech (Long Beach, California)

Equivalent Training

Electro-Thermal

Exhaustive Testing

Enhanced Technology

Earth Terminal

Embedded Training

External Test

Ejection Time

Event Tree

Ephemeris Time

Electronic Tool

Enhanced Telephone

Ex Testamento (Latin: From Hi/Her Will, epigraphy)

Ejército de Tierra (Spanish Army)

Endurance Testing

Enhanced Throughput

Exponential Tail

Enterostomal Therapist

Earlsfort Terrace (University College, Dublin Campus)

Enterprise Toronto

Electronic Tongue

Exchange Terminal

FCC Office of Engineering and Technology

Enterprise Transition (Strategy)

Exchange Termination

Exploring Transfer (Vassar College; Poughkeepsie, NY)

Electrical Transcription

Ethiopian Airlines Enterprise (IATA airline code)

Energy Technology Programs

Emergency Transaction

Extrathoracic Region

Escape Tone (music)

Equitemperature

Enhancement Traffic

Ecotox Threshold (EPA)

Electronic Technican

Elogic Technologies Pvt Ltd. (India)

Element Tracker (Sprint)

Epstein Technique (oral history)

Enhanced Trackwolf

Einrücktermin (German)

Eagle Talisman (amulet in game Shilla)

(USN Rating) Electronics Technician

Entomofauna of Turkey