مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف DFS

Distributed File System

Dassault Falcon Service (est. 1967)

Daily Fantasy Sports

Discover Financial Services

Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (German: German Research Institute for Gliding)

Dynamic Frequency Selection

Disease-Free Survival

Deutsche Flugsicherung (German Aviation Security)

Depth-First Search

Department of Field Support (various organizations)

Drafting Financial Statements (accounting)

Department of Financial Services

Definitive Feasibility Study (mining)

Deutsche Forstservice GmbH (German consulting company)

Deterministic Finite State (computation theory)

Division of Fire Safety

Declared False Start (swimming)

Division of Family Services (various locations)

Documentum Foundation Services

Design for Supply (manufacturing)

Dollars for Scholars

Duty Free Shoppers (multi-national duty free retailer)

Dirección Federal de Seguridad (Spanish: Federal Security Directorate; Mexico)

Department of Forensic Science

Debian From Scratch

Denver Film Society (Denver, Colorado)

Data Flow Structure

Deutsch-Französisches Sekretariat (German: German-French Secretariat)

Discount Furniture Store

Detailed Functional Specification (avionics)

Discoteca Flaming Star (band)

Desired Future State

Duct-Free System (various companies)

Detailed Feasibility Study

Design for Serviceability

Dragon Fire Shield (video gaming)

Document Fulfillment System

Distributed Fair Scheduling

Defeaters (gaming clan)

Dynamic File System

Dupont Flooring Systems (independent flooring contractors owner/franchisees)

Dell Financial Services LP

Dynamic Flight Simulator (Sweden)

Defence Fire Service

Distributed Fast Switching

Direct Full Service (trademark of Future Homes and Real Estate Limited)

Data Federation Service (computer project)

Dark Fiber Service

Deserves Further Study

Direct Fleet Support

Division of Field Science

Disaster Food Stamp (various locations)

Debenhams Furniture Store

Division Forces Spéciales (French: Special Forces Division; various organizations)

Demand Forecasting System

Delta Flight School (Chennai, India)

Datapuri Financial System (software)

Developing Facilitation Skills (Cornell University; New York)

Departure From Specification

Dragon Fake Step (Tekken game maneuver)

Domain File System

Dry Fuel Storage

Dark Force Soldiers (gaming clan)

Designated Fingerprinting Services

Design for Simplicity

Defense Financial Auditing Service

Deltamax Freight System

Data Fusion Server

Disk Full Syndrome

Digital Facsimile System

Double-Folded Stub (filter)

Disciplined Frequency Standard (Sprint)

Defective From Stock

Demodulation and Frame Synchronizer

Digital Field Services

Direction Finding Subsystem

Discriminate Function System (IRS)

Demonstration Flight Satellite

Design Feature for Safety

Diplomacy's Final Stand (Starcraft gamming clan)

Developmental Flight Satellite

Diagonal First Schedule

Digital Firewall Service (DEC)

Declaration of Foreign Shipper (affidavit)

Dyed Fuel System

DoD FAR (Federal Acquisition Regulation) Supplement (US DoD)

Division Fire Support

Decayed and Filled Surface (dentistry)

Defense Function Specialist (Professional Housing Management Association certification)

Diesel Filter System