مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف DEA

Drug Enforcement Administration (US Department of Justice)

Drug Enforcement Agency (various organizations; not to be confused with the US Drug Enforcement Administration)

Domestic Energy Assessor (UK)

Data Envelopment Analysis

Diplôme d'Etudes Approfondies (French: Diploma of Advanced Studies; various locations)

Desfibrilador Externo Automatico (Spanish: Automated External Defibrillator)

Droit, Économie et Administration (French: Law, Economics and Administration)

Diploma de Estudios Avanzados (Spanish: Diploma of Advanced Studies)

Diethanolamine

Division of Economic Analysis (various organizations)

Diplôme d'Etat d'Ambulancier (French ambulance driver certification)

David Evans and Associates, Inc (Portland, OR)

Don't Even Ask

Dependents' Educational Assistance Program

Drunk Every Afternoon

District Education Authority (Canada)

Dog Erythrocyte Antigen (canine blood typing)

Data Encryption Algorithm

Draft Environmental Assessment

Digital Economy Act (UK)

Department of Economic Affairs (India)

Designated Examining Authority (finance)

Division of Extramural Activities

Development Education Association (London, UK)

Directeurs d'Etudes Associés (French: Associate Director of Studies)

Disability Employment Assistance (Australia)

Distinguished Engineering Alumni (various schools)

Drilling Engineering Association

Division of Energy Assistance (US DHHS)

Dance Educators of America

Department of Elder Affairs

Dog Exercise Area (various locations)

Dissociative Electron Attachment

dea

Aerospace Drift Error (US DoD)

Data Exchange Agreement

Differential Evolution Algorithm

Diakonie Emergency Aid

Dardilly Environnement et Avenir (French: Dardilly Environment and Future)

Direct Electronic Access

Disposable E-mail Address

Danish Export Association (est. 1965)

Drugs Every Afternoon

Discovery Educator Abroad

Distinguished Educator Award

Davis Education Association

Deployed Electronics Assembly (US NASA)

Data Exchange Annex

Detective's Endowment Association

Drink Every Afternoon

Dominant Economic Activities (Master of Orion III; video game)

Detector Electronics Assembly

Distributed Evolutionary Algorithm

Distributed Enforcement Architecture (Sonicwall)

Differential Educational Achievement (sociology)

Division of Environmental Affairs

Deus Ex Assassins (gaming clan)

Dell-Elmedlaoui Algorithm

Direct Eigenspace Assignment

Défibrillateur Cardiaque Entièrement Automatique (French: Fully Automatic Cardiac Defibrillator)

Downtown Everett Association

Double-Element Antenna

Double-Electrode Applicator

Design and Environmental Analy

Development and Environment Association (Baladna Cultural Center)

Directly Earthed Appliances

Director Enterprise Architecture

Driver Evaluation Assembly