مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف DAC

Druge De-Addiction Centre (India)

Drug Abuse Council (various organizations)

Design Automation Conference

Digital-to-Analog Converter

Development Assistance Committee (OECD)

Discretionary Access Control

Data Acquisition

Data and Communications

Direction des Affaires Culturelles (French: Department of Cultural Affairs)

Direction de l'Aviation Civile (French: Directorate of Civil Aviation; Luxembourg)

Designated Activity Company (Ireland)

District Advisory Council

David Allan Coe (country music artist)

Direct Access Control

Data Access Component

Driver Alert Control (automotive technology)

Dark Age of Camelot (gaming)

Disciplinary Action Committee (various schools)

Downhill Assist Control (automobiles)

Document d'Aménagement Commercial (French: Commercial Planning Document)

Data Acquisition Card

Davies Arnold Cooper (UK)

Department of Arts and Culture (South Africa)

Divide and Conquer

Deferred Acquisition Costs

Dakota Athletic Conference (National Association of Intercollegiate Athletics)

Disabled Adult Child

Departamento de Aviação Civil (Brazil: Office of Civil Aviation)

Data Assembly Center

Durango Arts Center (Durango, CO)

Diamond Anvil Cell

Dac

Dacian (linguistics)

Disability Advisory Committee (various locations)

Derived Air Concentration (radiation safety)

Digital Art Competition

Development Advisory Council (various organizations)

Duck And Cover (website)

Denver Area Council (Boys Scouts of America; Denver, CO)

Defense Ammunition Center

Defensive Aids Computer

Downtown Athletic Club (New York City; awarders of the Heisman Trophy)

Dole Athlétique Club (French athletic club)

Disability Action Council

Detroit Athletic Club

Diocesan Advisory Committee (Church of England)

Disaster Assessment and Coordination (UN)

Deputy Assistant Commissioner

Deutsche Alternative Charts (Germany)

Department of the Army Civilian

Defense Acquisition Challenge (US DoD)

Disk Array Controller

Departmental Accounts Committee (Pakistan)

Drug Advisory Committee (various locations)

Dispositif Adaptateur de Commande (French: Device Adapter Order)

Dissertation Advisory Committee (various schools)

Dazed and Confused

Durham Arts Council

Douglas Aircraft Company

Direct Administrative Costs (various organizations)

Department Advisory Committee (various organizations)

Disaster Assistance Center

Data Acquisition & Control

Diversity across the Curriculum (various schools)

Downtown Arts Center (Lexington, KY)

Direction des Admissions et Concours (French: Directorate of Admissions and Competition; est. 1986)

Digital to Audio Converter

Development Aid Committee

Dual Attached Concentrator (FDDI/CDDI)

Dual Attachment Concentrator (FDDI)

Department of Agriculture and Cooperation (India)

Data Acquisition Computer

Daskalakis Athletic Center (Drexel University, Philadelphia, PA)

Diversity Advisory Committee

Data Access Corporation (Miami, FL)

Deutscher Anästhesiecongress

Disaster Application Center

Device Access Code (Bluetooth)

Data Authentication Code

Days After Contract (award)

Diamond Alumni Centre (Simon Fraser University; Canada)

Digital Angel Corporation (New London, CT)

D. Anderson & Company (now DAC Patient Recruitment Services)

Data Acquisition Camera

Damage Assessment Center

Defenders Against Chaos (gaming clan)

Disaster Aid Canada (emergency relief; British Columbia, Canada)

Data Access Committee

Downed Aircraft

Divisional Artillery Column

Diabetes Advisory Council

Defense Intelligence Agency (DIA) Counterintelligence and Security Activity (US DoD)

District Accountability Committee

Drug and Alcohol Counselor

Democratic Action Committee

Daifuku America Corporation (various locations)

Dynamic Adaptive Compilation

District Athlétique Club de Reims (French athletic club)

Développement Actions Commerciales (French business development company)

Depaz Album Création (French photo album company)

Disarmament and Arms Control

District Advancement Committee (scouting)

Daughters of American Colonists

Data Abstraction Coupling

Downtown Action Committee

Department of Analytical Chemistry

Double Annular Combustor (gas turbine engines)

Danish Agricultural Council (joint committee)

Defense Acquisition Circular

Designated Acquisition Commander

Dhaka, Bangladesh - Zia International Airport (Airport Code)

Deutsch Amerikanischen Clubs (German: German American Clubs)

Dimond Academic Commons (University of New Hampshire)

Document Availability Code

Direct Attach Copper

Danish Afghanistan Committee

Design Analysis Cycle

Divisional Ammunition Company

Data Acquisition Center

Depth-Area-Capacity (reservoir storage model)

DailyAccess.com

Distressed Assets Coalition

Department Appointment Committee

Dominant Assurance Contract (economics)

Damned Auto-Correct (word processing)

Divisional Ammunition Column

Durban Automotive Cluster (South Africa)

Drug Alcohol Counseling

Degree of Articulatory Constraint (speech)

Digital Audio Cassette

Diretoria de Ação Cultural (Portuguese: Department of Cultural Action; Brazil)

DesRosiers Automotive Consultants

Douglas Adams Continuum (forum)

Donor-Acceptor Complex

Deaf Action Committee for Sign Writing

Data Acquisition Converter

Donor Awareness Council

Daily Administrative Check

Deployable ACCS Component

Deliberate Assault Course

Dynamic Admission Control

Data Analysis Console

Data Archive Center

Designated Area of Concentration

Design, Analysis, and Construction

Door, Air Curtain

DocuWare Application Consultant

Deming Arts Council (Deming, NM, USA)

Doctoral Addictions Counselor

Divert Attitude Control

DISA Area Command

Dialog-To-Analog Converter

Delta Alliance Corps (Riverside, California)

Dynamic Aerospace Command

Debutanized Aromatic Concentrate

Differential Active Capacitor

Development Agent Contractor

Discipline Acceptance Certificate

Detailed Attack Characterization

Danmarks Arkæometriske Center (Danish Archaeometric Centre)

Dark Angel Creations

Division Aviation Company

Director Assignment Console

Digital Autopilot Controller

Direct Attach Channel

Disconnected Circuit Assurance Check (Cornet)

Depth Adjustment Control

Derived Air Concentrator

Delta Assistant Controller

Demodulator and Access Controller

Durex Abrasives Corporation

Dial Architectural Component (construction)