مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف D

Day

Date

Data

Daily

500 (Roman numeral)

Digital

Drive

Display

Distance

Director (Drone Control; US military aircraft designation; as in D-21)

Dead

Drive (automatic transmissions)

Degree

Dutch

Division

Daughter

Deutschland (Germany) (International Auto Identification)

Draw (a tie; sports)

Dallas, TX, USA

Discuss

Depth

Device

Distance Vision

Delta

Denver, Colorado (mint mark)

Diablo (roleplaying game)

Defense

Dedicated (Channel)

Diesel

Drum

Battery Size

Delay

Dublin (car registration identification)

Diversity

Duty Factor

Depot

Departure

Penny (old British penny)

Diamonds (playing cards)

Demonstration

Duke (British title of nobility)

Diameter

Density

Dragon (Yu-Gi-Oh!)

Datum

Desperados (game)

Drain (transistor; electronics)

Dimensional

Daytime (broadcasting operating schedule)

Digit

Doctrine

Deed (real estate)

Deaf (member of the Deaf Community who shares a sense of Deaf Culture)

Drag Force (aerodynamic equations)

Diarrhea

Düsseldorf (Germany)

Differential

Directing

Derivative

Deceased

Dummy

Detective (NSW, Australia)

Detective (police)

d

Deaf (person who can not hear but is not part of the Deaf Community)

Democrat

Dependency

Diners Club (credit card)

Decimal

Disconnect

Doubtful (player's likelihood of participating)

Dinar

Diode

Absorbed Dose

Dominion Resources Inc (stock symbol)

Diffusion Coefficient

Tenacious D (band)

Denominator

Dorsal

Tunisian Dinar (unit of currency)

Dielectric

Defenseman (hockey)

Deci- (metric prefix, 1/10)

Diastolic (blood pressure)

Decedent (IRB)

Decrement

Aspartic Acid (amino acid)

Deuterium

Dahlonega, Georgia (mint mark, 1838-61)

Diopter (unit of optical power)

Diamox (medicine)

Diaphragmatic

Delete(d) (action code)

Denarius (Roman Coin)

Debye (unit of dipole moment)

Calciferol (vitamin)

Derated

Degaussing

d

Surface Drift (US DoD)

Doubleword

Die/Dice (role play reference)

Dextrorotary (clockwise optical rotaton)

Radioplane Company (manufacturer's symbol)

Drift distance

Pneumatic Post (Scott Catalogue prefix; philately)

Below Average grade

Documentary Division

Total Drift, Data (US DoD)

D Sub-Shell (third outer subshell of an electron shell)

Denarius/Penny (nail size)

District spare (Stores 100 code)

Federal Reserve Bank of Cleveland, Ohio (designates original point of circulation of a dollar bill)

Cohen's Measure of Effect Size (statistics; usually expressed as italic d)

Deutschverzeichnis (Works of Schubert by Otto Erich Deutsch)

Undenominated United States Stamp (22 cents, introduced 17 Nov 1985)

Total Outside Dose (radiation)