مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CVP

Central Venous Pressure (medical)

Central Valley Project

Customer Value Partners (Fairfax, VA)

Cost-Volume-Profit

Cercle de la Voile de Paris (French sailing club)

Cisco Unified Customer Voice Portal

Charles Village Pub (Baltimore, MD)

Christelijke Volkspartij

Christlichdemokratische Volkspartei (Christian Democratic Party)

Customer Voice Portal (Cisco)

Cruz Vermelha Portuguesa (Portugese)

Commercial Vehicle Products (various locations)

Creative Vision of Packaging (France)

Content-Vectoring Protocol

Corporacion Venezolana del Petroleo (Venezuelan Petroleum Corporation)

Customer Value Proposition

Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisone (Chemotherapy Regimen)

Corporate Vice President

Curbside Value Partnership (curbside recycling; various locations)

Cromwell Valley Park (Baltimore, MD)

Cape Verde Property (real estate; UK)

Closest Vector Problem

Campus Visit Program (various schools)

Connected Vehicle Program (US DOT)

Customer View Point

Chart Venture Partners (New York, NY)

Creative Video Productions (various locations)

Consolidated Verification Process (procedure used to verify ongoing eligibility for social assistance in Ontario)

Cartes Virtuelles Personnalisées (French: Personalized Virtual Cards)

Capital Value Process

Cyan Velvet Project (band)

Computer-Vended Postage

Capacitive Voltage Probe (EMC testing)

Citizenship Verification Procedures

Community Visioning Process (North Carolina)

Chlorphenvinphos

Certified Vacation Planner (Royal Caribbean Cruises Ltd.)

Coding Violation - Path (SONET)

Consumer Value Products

Controlled Vacuum Packaging (poultry and other fresh meats)

Chief Vice President

Computer Validation Program

Colour Video Plotter (Decca Navigator Company)

Comprehensive Value Position

Conformance Verification Plan

Clavinova Versatile Piano (Yamaha Corp.)

Centro Don Virginio Pedretti (Italian: Don Virginio Pedretti Center; theatre; Italy)

Compliance Verification Procedures