مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CRF

Chronic Renal Failure

COP (Common Operational Picture) Reachback Framework

Croix-Rouge Française (French Red Cross)

Cardiorespiratory Fitness (heart health)

Case Report Form

Crawfordsville (Amtrak station code; Crawfordsville, IN)

Cardiovascular Research Foundation

Constant Rate Factor (encoding)

Centre de Recherche sur la Formation (French: Center for Research on Training)

Constitutional Rights Foundation

Cloud Radiative Forcing

Corticotrophin Releasing Factor

Centre de Rééducation Fonctionnelle (French: Functional Rehabilitation)

Conselho Regional de Farmacia (Brazil)

Clinical Risk Factor

Controlled Release Formulation

Carrefour

Cancer Research Foundation

Consolidated Revenue Fund (Canada)

Controlled Rate Freezer (medical equipment)

Conditional Random Field

Cemented Rock Fill (materials)

Community Reinvestment Fund

Condensation Resistance Factor

Corporate Research Foundation

Credit Research Foundation

Critical Race Feminism

Central Readiness Force (Japan)

Clinical Research Facility

Common Retirement Fund

Calamity Relief Fund

Common Reporting Format

Controlled-Release Fertilizers

Cross-Reference File

Continuous Reinforcement

Combustion Research Facility (Sandia National Laboratories)

Circulating Recombinant Form

Cigarette Restitution Fund

Clean Report of Findings (used in shipments and customs environment)

Cave Research Foundation

Capacitive Radiofrequency (cosmetic technology)

Case Record Form

Catawba Riverkeeper Foundation (Charlotte, NC)

Christopher Reeve Foundation

Concrete Rigid Frame

Change Request Form

Clinical Research Fellowship

Classical Receptive Field

Cornell Research Foundation

Central Road Fund

Coffee Research Foundation (Kenya)

Center for Religious Freedom

Celestial Reference Frame (physics)

Company Registration Form (various organizations)

Christian Relief Fund

Community Regeneration Fund (Scottish Executive, Scotland)

Cornerstone Total Return Fund Inc. (stock symbol)

Conseils et Risques Financiers (French: Advice and Financial Risks)

Connection-Related Function

Centre de Réadaptation Fonctionnelle (Belgium)

Continuing Review Form (various organizations)

Cable Retransmission Facility

Computer Readable Form

Charter of Rights and Freedoms (Canada)

Castle Rock Foundation (Washington, DC)

Central Research Fund (University of London, UK)

Centre de Rééducation Florentin (French: Rehabilitation Center Florentin)

China Rights Forum

Communications Research Forum

Choroideremia Research Foundation, Inc. (Springfield, MA)

Centre for Research Into Freemasonry

Customer Requirement Form (various companies)

Contingency Reserve Fund

Computer Readable Format

Centro Ricerche Fiat SCPA

Carolina Renaissance Festival

Conference Room Facility (various locations)

Compagnie en Robotique Française (French robotics company)

Cooperative Research Farms

Citizens to Restore Fairness

Compressor Research Facility

Community Radio Forum

Construction Reserve Fund

Canadian Relief Foundation

Clube de Regatas Flamengo

CryptoRights Foundation

Clinical Request Form

Clinical Research Form

Compressor Rear Frame

Conseil Regional de La Formation (Belgium)

Certified in Real Estate Finance

Check Request Form (AMSEC)

Certificate Request Form

Capitol Resource Funding

Class Roster File

Coefficient of Rolling Friction (tires)

Customer Request Form

Colorado Reading First

Commit-Reconcile and Fences

Canister Rotation Facility

Coal Research Forum

Citizens Research Foundation

Coupled Resonator Filter

Community Resource File

Crossroads Farm (various locations)

Cumulative Reserve Fund (Seattle, WA)

Capital Recovery Fee

Cholesterol Retention Fraction

Central Repair Facility

Contrast Rendering Factor

Coral Reef Foundation

Center for Responsible Funding

Cable Rearrangement Facility

Chattanooga Resource Foundation

Collegiate Reformed Fellowship

Clean Room Facility

Centre for Requirements and Foundations (University of Oxford)

Cryptographic Repair Facility

Channel Reassignment Function

Child Rescue Foundation

Central Recruitment Fee

Core Repulsion Function

Cascadia Revolving Fund

Central Retransmission Facility

Crisis Response Force

Corrosion Rehabilitation Facility (US Marine Corps)

Carbon Resorcinol Foam

Candidate Recommendation Form

Caribbean Recycling Foundation, Inc.

Checkpointed Register File

Chattahoochee Riverside Flyers

Cosmobiology Research Foundation

Child Rights Forum

Consolidated Refueling Facility

Concepteur et Réalisateur de Formation (French: Designer and Director of Training)

Coordinated Research of Florida

Cumberland River Ferry (Tompkinsville, Kentucky)

Coupled Range Finder (camera technology)

Copyproof Receiving Film

Contingency Response Force

Container Request Form

Contingency Reaction Force

Community Request for Funds

Calliance Realty Fund, LLC

Composite Rear Fuselage

Composite Runflats

Clinician Resource Forms

Correlated Rayleigh Fading

Fusion Research Centre

Countermeasure Request Form

Consolidated Radar Facility

Contrarian Resource Fund

Central Reserve Fund

Choice Relation Framework

Cincinnati Reef Keepers

Character Robot Face (robotics)

Carcass Return Forecast

Controller Read File

Clutter Reducing Feature

Cultural Relations Fellowship

Community Recovery Program (Indonesia)

Certification Report of Findings

Classical Radiography and Fluoroscopy

Commercial Repair Facility

Consolidated Repair Facility

Common Resource Format (computing)