مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف COBRA

Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 (US)

COpenhagen, BRussels and Amsterdam

Copenhagen Brussels Amsterdam (avant-garde artists)

Cabinet Office Briefing Room A (London, UK)

Counter Battery Radar

Coastal Battlefield Reconnaissance and Analysis

CoBRA

Chemical/Biological Response Aide (Defense Group Inc. software)

Computerised Bibliographic Record Actions

CoBrA

Context Broker Architecture

Communication Technology: Basic Research and Applications (Technical University of Eindhoven, Netherlands)

Cost of Base Realignment Actions

Combined Old Boys Rugby Association

Central Oregon Battering & Rape Alliance (Oregon)

Co-Optimized Booster for Reusable Applications (NASA)

Chemical, Ordnance, Biological, & Radiological

CoBRA

Coastal Barrier Resources Act of 1982

Complete Oil Breakdown Rate Analyzer

Computer Optimized Batch Reconciliation Application

Concise Object Relational Architecture (Kimble Consultancy Services Ltd.)

Constraint-Based Reconstruction and Analysis (biology)

Coaxial Beam-Rotating Antenna

Collection of Broadcasts from Remote Assets (US DoD)

Cogeneration, Boiler and Refrigeration Professionals

COntent-Based Retrieval Architecture

Collaborative Battlespace Reasoning and Awareness (US Army)

COnservation of a vital european scientific & Biotechnological Resource: microAlgae & cyanobacteria (European Commission Research Project No. QLRT-2000-01645)

Conservation of Biodiversity Resource Areas (Kenya)

Contract Bridge Association

Cost, Operational Benefit and Requirements Analysis

Cornell Beam Research Accelerator

College of Business Recent Alumni (Rochester Institute of Technology, Rochester, NY)

Combat Outcome Based on Rules of Attrition

Coherent Online Baseband Receiver for Astronomy

Center-point Based Regional Access (Cody Systems)

Coordinated Battleforce Replay and Analysis

Continuous Beam Research Apparatus

constant boiling and rod arrays

Confidence Bounds and Risk Assessment

Combat Outcomes Based on Rules for Attrition