مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف APT

Apartment

Airport

American Public Television

Aptitude

Advanced Package Tool (Linux)

Action for Public Transport (Australia)

Advanced Persistent Threat (intelligence security)

Appellant

Auburn Public Theater (Auburn, NY)

Australian Pacific Touring (est. 1927)

Association for the Prevention of Torture

Atom-Probe Tomography

Advanced Passenger Train

Arbitrage Pricing Theory

Association for Preservation Technology

Abuse Prevention Training (various organizations)

Association for Political Theory (est. 2000)

Artist Pension Trust

Access to Professional Training (disabilities)

Asia-Pacific Telecommunity

Advances in Psychiatric Treatment

Aquatic Physical Therapy

Alabama Public Television

Azienda Promozione Turistica (Italian: Tourist Promotion Company)

Advanced Power Technology (Richardson Electronics)

Alliance for Public Technology

Automatic Picture Transmission

Ammonium Paratungstate (tungsten refining)

ASEAN Plus Three

Asset Protection Trust

Alliance of Professional Tattooists

Autorisation Provisoire de Travail (French: Temporary Work Permit)

Advanced Positioning Technology (various companies)

Andhra Pradesh Technology (India)

Accredited Permaculture Training (Australia)

Attached Proton Test (chemistry)

Association of Polysomnographic Technologists

Academic Part Time

Automated Performance Testing (computing)

Accelerator Production of Tritium

Automatically Programmed Tool

Administrative, Professional and Technical (staff)

Address Pass Through

Advanced Platform Technology

Administrative Payment Team (various agencies)

Automated Pit Trading

Accelerated Pavement Test

Apartamiento (apartment; postcode use, Puerto Rico)

American Players Theater (Spring Green, WI)

Applied Potential Tomography

Accelerated Part-Time (education; various schools)

Automatic Public Toilet

Automatic Photometric Telescope

Attention Processing Training (cognitive rehabilitation)

Advanced Photoscale Technology (Brother)

Accounting Production Transfers (oil & gas)

Accelerated Planning Technique

Aircrew Procedures Trainer

Alliance for Photonic Technology

Amide Proton Transfer

A Practical Transit-Mapping Service

Association of Pensioneer Trustees

Anesthesiology Pharmacology Therapeutics (medical field)

Aquaculture Production Technology, Ltd (Israel)

Atomic Polar Tensor

Acquisition Pointing and Tracking

Advanced Pirate Technology

Association for Public Transportation, Inc

Advanced Plume Treatment

Arranged Passenger Transport

Analytic Perturbation Theory

Automatic Programming of Tools

Alliance for Productive Technology (insurance, SEMCI)

Application Productivity Tool

Air Passenger Tariff

Advanced Personnel Testing

Association of Professional Tattooists

American Pneumatic Tool, Inc. (Gardena, California)

Asia Pacific Transport Pty Ltd (Australian rail-building consortium)

Air Passenger Terminal

Advanced Predictive Technology

Active Process Table

American Phone Terrorists

Associated Pharmacists and Toxicologists

Awaiting Pilot Training (US Air Force)

Advanced Power Technologies Center (multi-university consortium)

Adaptive Phase Tracking

American Portable Telecommunications

Antarctic Passenger Terminal (New Zealand)

AT&T Pre-Paid Technology (pre-paid long distance, wireless, etc)

Automatic Program Tool

Augmented Programming Training

Annular Proton Telescope

All-Purpose Tire

Active Pulse Train

Academy for Power & Transportation

Annual Planning Table

Automatic Picture Test

Aspirin Provocation Test

Automatic Progression Trunk

Aunis Poker Tour (France)

All-Purpose Terminal

Adaptive Polling Technique

Advanced Personnel Training

Advanced Passive Technology (BMDO)

Acoustic Proficiency Trainer

All Purpose Tape

Airborne Pointing & Tracking

Alumprecipitated Toxoid

Automatic Parameter Test

Automatic Planning and Technology

Accident Prevention Team