مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AMSL

Above Mean Sea Level

Ave Maria School of Law (Naples, FL)

American Sign Language

Automotive Media Systems Ltd. (UK)

Airbus Military Sociedad Limitada (Spanish: Airbus Military Company Limited; now Airbus Military)

Akajima Marine Science Laboratory (est. 1989; Japan)

Approved Materials Substitution List

Acquisition Management Systems List