مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AISP

American Indian Studies Program

Association of Information Systems Professionals

Amelia Island State Park (Florida)

African Internet Service Providers

Associazione Italiana di Scienze Psicologiche (Italian)

Allied Imagery System Publication

Application Infrastructure and Service Provider

Association of Internet Service Providers

Alternative Independent Study Program (Toronto, Ontario, Canada)

Army Information Security Program (AR 380-5)

Advanced Industry Support Partners Lda