مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AF

Auto-Flash

Auto-Focus

Address Family (sockets)

Air Force

Store(s) Ship

Africa (regional designation of the Peace Corps)

As Fuck

Afghanistan

Affiliate

Allied Force (flight simulator game)

Armed Forces

Accounting and Finance

Applied For

Acre-Feet

Acronym Finder (AcronymFinder.com website)

Air Filter

American Flag

Automatic Focus (camera)

Arthritis Foundation

Abercrombie & Fitch

Air France (airline code)

Always Fresh

Aviation Fuel

Administration and Finance (various organizations)

Atrial Flutter

Artifact (gamin, Final Fantasy)

Association Football (blog)

Afghani (currency of Afghanistan)

Atrial Fibrillation (also seen as Afebrile)

Arcade Fire (band)

Athlete's Foot

Agriculture Forest (zoning category)

American Fork (city in Utah)

Affix

African Affairs (US State Department)

Airframe

Aretha Franklin (singer)

Alliance Française

Audio Frequency

Attack Force

Architecture Foundation (various locations)

Adoptive Father

Al Fine (Italian: to the end)

Air Freight

Award Fee

As Found

Amniotic Fluid

Acre Foot

Asia Foundation

Anisotropic Filtering

Appropriated Fund

Anti-Flag (band)

Address Field

Alliance Francophone (French language organization; various locations)

Artemis Fowl (book series, movie)

Artemis Fowl (book)

Amphibious Force (US DoD)

Arbejdsformidling (DK)

Asian Female

Astoria Financial Corporation (stock symbol)

Anglo-French

Agnostic Front (punk/hardcore band)

Allocations Familiales (French, family benefits office)

Academy Fantasia (various locations; reality TV show)

Addams Family (TV show)

After Forever (band)

Air Freshener

American Forests

Anal Fissure (disease)

Application Function

Anarchist Federation (UK)

Advanced Function

Aunt Flo (slang for menstrual period)

As Freak

Anglia Farmers (UK)

ATM Forum

Aeon Flux (TV show)

Assured Forwarding

Assured Forwarding (Differentiated Services Code Point)

As Fed (actual weight of cattle feed)

Authority Figure

Auto-Feed

Australia Fair (national anthem)

Admiral of the Fleet

Alternating Field (demagnetization)

Akademiska Föreningen (Lund, Sweden)

Ad Finem (Latin: to the end)

Aft Fuselage

American Field (dog breed registry)

Animation Factory

Amazing Fantasy (comic books)

Agreed Framework (between United States and Democratic People's Republic of Korea)

Alternative Frequency

Acceleration Factor

Anime Fantasy

Auxiliary Carry Flag

Active Flow

Airway Facilities

Atomic Fluorescence

Alternative Forum (Suriname)

Activity Factor

Amplify and Forward

Antenna Factor

After Ford (Brave New World)

American Freightways

Availability Factor

Animal Forest (game)

Anaerobic Filter

Amiga Format (magazine, now defunct, for Amiga computers)

Alleged Father (DNA testing; paternity determination)

Atom Films

After Future (Dragonball gaming)

Across Flats

Added Factor

Ammunition Factory (Pune, India)

Autofrettage (metal fabrication technique)

Afghan Film

Akademikernes Fellesorganisasjon

Almond Flour

Anti-Ferromagnetic (also seen as AFM)

Adjust Fire

Applicable Fare (airlines)

Ahrens Fox (Fire Truck manufacturer)

Assets Forfeiture

Auto-Framed

Absorption Fraction

Augmentation Force(s)

Alliance Forums

Automatic Following

Auxiliary Feed

Approximate Factorization

Auxiliary Funds

Arkitektförbundet

Aichi Forge (Georgetown, KY)

Allowance Factor

Ampere Frame

Acronym Fatigue

Ancestry File (genealogy)

Activity Finish

Attack Flamingo (band)

Artists Forum, Inc.

Alabama & Florida Railway Company

Arthacharya Foundation (Sri Lanka)

After Funimation (Dragon Ball)

American Fractional (tools)

Amahoro Foundation

Actum Fide (Latin: done in faith)

Architectures and Framework

Artificially Feeding/Fed

Availability of the Fiber Cable

Agromart Foundation (Sri Lanka)