مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AES

Advanced Encryption Standard

Audio Engineering Society

Agricultural Experiment Station

Automated Export System (US Customs)

American Epilepsy Society (West Hartford, Connecticut)

Administration Economique et Sociale (French: Economic and Social Administration; various universities)

Advanced Engineering Solutions (various locations)

Auger Electron Spectroscopy

Agricultural and Environmental Sciences (various schools)

Atomic Emission Spectroscopy

American Energy Services (Laytonsville, MD)

Annual Employee Survey (various organizations)

Académie d'Education et d'Etudes Sociales (French: Academy of Education and Social Studies)

Advanced Electronic Signature

Accident Exposant au Sang (French: Accidental Blood Exposure)

Application Enablement Services (Avaya)

Advanced Electronic Systems (Astronics Corporation; East Aurora, NY)

Amateur Entomologists' Society (UK)

Automated Essay Scoring (educational assessment method)

Alternative Energy Systems

Aerospace and Electronic Systems

Application Environment Specification

Aeromedical Evacuation Squadron

Associazione Editori Sardi (Italian: Sardis Publishers Association)

Adagio Entertainment System (Crestron Electronics)

Advanced Encryption System

Allocation d’Éducation Spéciale (French: special education allowance)

Allegheny Energy Supply

Amateur Electronic Supply

Administrative and Educational Support (various schools)

Army Emergency Relief (US Army)

Agri-Environmental Scheme (EU)

Atomic Emission Spectrometer

Advanced Engineering and Sciences (ITT Corporation)

An Endless Sporadic (band)

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Denmark)

Automatic Electronic Shutter (closed-circuit TV)

Adult Evening School (various locations)

American Embassy School

Atmospheric Environment Service

Alternative Energy Solutions (Wichita, KS)

Anglo European Studbook (UK)

Aerospace Electronic Systems

American Elasmobranch Society

Annual Enterprise Survey (New Zealand)

Alliance for Environmental Sustainability (various locations)

Advanced Entertainment System (game system)

American Eugenics Society

Atomic Emission Spectrophotometry

Adult Employment Services (various organizations)

Auger Electron Spectrometry

Alternativa Española (Spanish Political Party)

Adept Electronic Solutions (various locations)

Adult Educational Services (various locations)

Attachment Execution Service (Microsoft)

Advances in Engineering Software

All-Electric Ship

Asian Energy Security (research project)

Advanced Energy Systems, Inc (Medford, NY)

Aircraft Earth Station

Aquacultural Engineering Society

Adsale Exhibition Services (Hong Kong)

Abrasive Engineering Society

American Electrophoresis Society

Advanced Enterprise Solutions (e-Business Solution Provider)

Academic Enrichment Services (various schools)

Aeromedical Evacuation System

Agricultural Economic Society (various locations)

Architectural & Engineering Services

Accelerated Enterprise Solutions

Associate in Engineering Science

Application Engineering Specialist

Aviation & Electronics Support Pte. Ltd. (Singapore)

American Equilibration Society

Application Environment Service

Automatic Emulation Switching

Automatic Emulation Switching (Lexmark)

Aerolíneas Centrales de Colombia (ICAO code)

Adult Ebook Shop

Academic English Studies (Lewis & Clark College)

Airborne Emission Spectrometer

Aalesund, Norway - Vigra (Airport Code)

Ada Evaluation System

Asynchronous Event Scheduler

Apollo Extension System

Applied Educational Systems, Inc (Lititz, Pennsylvania)

Arctic Environmental Strategy

Auto Electric Supplies (UK)

Advanced Electronic Support

Asian Environmental Society

Automatic Energy Selector (domestic RV refrigerator manual)

Atlantis Energy Systems, Inc

Airborne Earth Station

Atmospheric Exchange System

American Eagle Systems

Automated Expert System

Aviation Electronic Systems (Army Aviation PMO)

Asian Engineering Society

Automatic External Standardization

Analysis and Evaluation Staff

American Elementary School

American Electroplating Society

Aircraft Engineering Squadron (US Navy)

Aerospace and Electronics Society

ADA Embedded Systems

Ansbach Elementary School (US Army Garrison, Ansbach, Germany)

Army Enterprise Strategy

Anthropometric EVA Suit

Analytical & Environmental Services Limited (UK)

Agricultural Environment and Structures (division of Department of Agriculture, Ireland)

Automated Examination System

American Educational Services Inc.

Analog Event System

Army Experimentation Site

Aerospace Electrical Society

Air and Energy Staff (EPA)

Airdrop Equipment Support

Atrial Extra Systole

Automobile Engineering Society

Application End Service (Aether Systems, Inc.)

Albany Engineered Systems (Albany NY)

Aircrew Escape Systems

Allan Environmental Solutions (est. 2000; UK)

Application Environment Support

Army Education System

ASRC (Arctic Slope Regional Corporation) Energy Services (Anchorage, AK)

Aventis Environmental Science, Inc. (Weatherford, TX)

Automated Exemption Subsystem

American Expeditionary Station (Armed Forces Radio Network)

Alternative Enterprise Scheme (Irish program to support new agri-business)

Aircraft/Airplane Evacuation Simulation

Air Equipment and Support

Aircraft Emissions Spectrometer

Aerospace Expeditionary Squadrons

Acquisition Executive Service (US DoD)

Adelaide Eisteddfod Society (Adelaide, Australia)

Acceptance Equipment System

Automatic Emergency Stop

Active Emissions Subsystem

Advance Encryption Services

Airways Engineering Society

Airwing Embarkable Suite (Navy)

Alternative Experience Supplement

Audio Environment Simulator

ATACCS Experimentation Site

Advanced Edit System

Acrylonitrile-Ethylene/Propylene Rubber-Styrene Copolymer (resin)

Access Channel Energy-Signal

Alfanar Electrical System (Alfanar Construction; Saudi Arabia)

Aesthetic Consulting Group (Mission, KS)

American Embedded Systems (electronics provider)

Applied Ecological Solutions, Inc (Lawrence, KS)