مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RO

Receive Only

RO نامی برای مشخص کردن قابلیت‌های فقط خواندنی تجهیزاتی که فاقد صفحات کلید و سایر تسهیلات ورودی هستند.
RO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود