مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CACI

مخفف عبارت CACI

California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
CSC

مخفف عبارت CSC

Computer Sciences Corporation
سی‌اس‌سی، شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی...
NEC

مخفف عبارت NEC

Nippon Electric Company
ان ای سی شرکت چند ملیتی فناوری اطلاعات...
MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...