مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVG

Münchener Verkehrs Gesellschaft

شرکت حمل و نقل شهر مونیخ (در آلمان)
MVG
ارسال نظر

ارسال نظر