لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:39
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NDB

Non-directional beacon

بیکون غیر جهت‌دار (NDB) نوعی فرستنده سیگنال رادیویی است که برای مقاصد ناوبری در هوانوردی و دریانوردی استفاده می‌شود. هماگونه که از نام آن پیداست، این سیگنال‌ها حاوی اطلاعات درمورد جهت نیستد.
NDB