لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VT
مخفف عبارت VT
Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است ک...
GSU
مخفف عبارت GSU
Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنر...
PT
مخفف عبارت PT
Potential Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ ، ابزاری که از...
KCL
مخفف عبارت KCL
Kirchhoff's Circuit Laws
قانون‌های مداری کرشهف قوانینی است ...
SCR
مخفف عبارت SCR
Silicon Controlled Rectifier
SCR یکسوکننده کنترل شده سیلیکونی. ...
UPS
مخفف عبارت UPS
Uninterruptible Power Supply
منبع تغذیه اضطراری یا یوپی‌اس، یک ...