مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVR

Automatic Voltage Regulator

موتور برق AVR ، ولتاژ خروجي توسط قطعه الكترونيكي به نام رگولاتور ولتاژ كنترل و تثبيت ميگردد.
اين موتوربرقها نسبت به اينورتر و سيكلوكانورتر بسيار ارزانتر هستند و براي تامين روشنايي و ديگر لوازم برقي و الكترونيكي كه به تغييرات فركانس و شكل موج حساسيت زيادي ندارند مناسب هستند. توصيه ميگردد در استفاده از اين موتوربرق حتما از محافظ ولتاژ استفاده گردد. نوسانات فركانس در اين موتوربرقها 2.5±هرتز مي‌باشد.
AVR
ارسال نظر

ارسال نظر