لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 09:57
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GCC
مخفف عبارت GCC
Generator Capability Curve
منحنی قابلیت ژنراتور. منحنی در صفح...
GSU
مخفف عبارت GSU
Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنر...
TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیس...
SCADA
مخفف عبارت SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری...
BMS
مخفف عبارت BMS
Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکا...