لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:41
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پرو...
IMA
مخفف عبارت IMA
Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت ب...
AIS
مخفف عبارت AIS
Accounting Information System
سامانه اطلاعاتی حسابداری (AIS) سام...
KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي ا...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی ش...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
MMDS
مخفف عبارت MMDS
Multichannel Multipoint Distribution Service
یک سری باند فرکانس رادیویی که در ا...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدم...