مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WCG

Wide Color Gamut

وسعت رنگ گسترده (WCG) : ما در آستانه یک انقلاب در رنگ تلویزیون هستیم اگرچه به زودی بوسیله DCI P3 (فضای رنگی که برای پروژکتورهای حرفه ای دیجیتال تعیین شده است) یا Rec(ضبط) تا سال 2020 تلویزیون هایی با کیفیت رنگ واقعی تر و غنی تر قابل دسترسی خواهد بود. یکی از ویژگی های تلویزیون که اغلب نادیده گرفته می شود کیفیت رنگ آن است که باعث می شود تصاویر با دقت رنگ بیشتر و واقعی تر دیده شوند . امروزه تلویزیون ها از لحاظ فنی توانایی نمایش کیفیت رنگ بهتری دارند و این با محتوا و خصوصیات HD ممکن شده است.
WCG
ارسال نظر

ارسال نظر