مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATSC
مخفف عبارت ATSC
Advanced Tactical Communications System
کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رفته...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems Service
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...
LIMS
مخفف عبارت LIMS
Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
پداجا
مخفف عبارت پداجا
پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران یکی از...
CODAL
مخفف عبارت CODAL
Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
کدال سرواژه انگلیسی سامانه جامع...
IDS
مخفف عبارت IDS
Intrusion Detection System
سامانه‌های تشخیص نفوذ (IDS) وظیفهٔ...
RFID
مخفف عبارت RFID
Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی...
HTTPS
مخفف عبارت HTTPS
Hyper Text Transfer Protocol Secure
پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی...
CAS
مخفف عبارت CAS
Complex Adaptive Systems
سامانه‌های پیچیدهٔ تطبیقی یا سیستم‌های...
CAS
مخفف عبارت CAS
Complex Adaptive Systems
سامانه‌های پیچیدهٔ تطبیقی یا سیستم‌های...
ADL
مخفف عبارت ADL
Architecture Description Languages
توصیف معماری و طراحی ترکیبی سامانه روی...